Τρεχουσες Θεσεις Εργασιας

Γίνετε και εσείς μέλος της ομάδας μας. H GDM Assets είναι μία από τις γρηγορότερα αναπτυσσόμενες εταιρείες κατασκευών και ανάπτυξης ακινήτων στην Ελλάδα. Ως μέλος της GDM Assets, θα συμμετέχετε ενεργά σε πολύ σημαντικά δημόσια και ιδιωτικά έργα, βιώνοντας προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.

Η GDM Assets, έχει σημαντικό ανεκτέλεστο σε δημόσια και ιδιωτικά έργα, με επίσης πολύ σημαντικό πρόγραμμα επενδύσεων για τα επόμενα 2 έτη. Σας παρέχουμε ένα περιβάλλον που προάγει την ανάπτυξη, ενθαρρύνει τη συνεργασία και, πάνω απ' όλα, εκτιμά τον σεβασμό και την αναγνώριση σε όλα τα μέλη της ομάδας.

Η εξέλιξη της καριέρας σας ξεκινάει εδώ στην GDM Assets.

Διευθύνων Πολιτικός Μηχανικός

6+ χρόνια προϋπηρεσία για τη θέση Πολιτικού Μηχανικού, Υπεύθυνου Εργοταξίου, αναφερόμενος/η στον Τεχνικό Διευθυντή της εταιρείας. Η θέση είναι κατάλληλη για κάποιον που ενδιαφέρεται να αποκτήσει μια ολιστική εμπειρία σε κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών/επενδυτικών έργων και να συμβάλλει ενεργά στην διαμόρφωση των διαδικασιών μιας αναπτυσσόμενης κατασκευαστικής εταιρίας.

 

Απαραίτητα προσόντα:
• Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός AEΙ
• Ελάχιστη προϋπηρεσία 3+ έτη σε δημόσια έργα, με γνώση των απαραίτητων διαδικασιών και αλληλογραφίας του έργου (επιμετρήσεων, αναλύσεις τιμών, σύνταξη ΑΠΕ, κ.λπ.)
• Άριστη γνώση βασικών εφαρμογών Η/Υ (MS Office) και CAD
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Γνώση προγραμμάτων οργάνωσης εργοταξίου (MS Project)
• Ικανότητες οργάνωσης και επικοινωνίας
• Αναλυτική σκέψη

 

Τα καθήκοντα της θέσης είναι:
• Οργάνωση και συντονισμός του προσωπικού του Έργου
• Συμβατική διαχείριση του Έργου
• Υποβολή των εγγράφων (μηνιαίες πιστοποιήσεις, εκθέσεις προόδου έργου, επικαιροποίηση χρονοδιαγράμματος, επιστολές ενημέρωσης και διεκδίκησης συμπληρωματικών συμβάσεων ή πρόσθετων εργασιών)
• Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου
• Επικαιροποίηση των οικονομικών στοιχείων του έργου
• Παρακολούθηση της προόδου του έργου και την ολοκλήρωσή του εντός του προϋπολογισμού
• Παρακολούθηση, σύνταξη προσφορών και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας του έργου
• Συμμετοχή σε σύνταξη μελετών για επενδυτικές πρωτοβουλίες της εταιρίας (π.χ., αναπτυξιακοί νόμοι, ΕΣΠΑ, ιδιωτικές οικοδομές)

 

Η εταιρεία παρέχει τα παρακάτω:
• Προοπτικές ανέλιξης σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες του χώρου
• Ανταγωνιστικό σταθερό μηνιαίο μισθό και ιδιωτική ασφάλιση
• Εταιρικό τηλέφωνο
• Εξάμηνη δοκιμαστική περίοδος και ετήσιο μπόνους (μετά την πάροδο του πρώτου έτους πρόσληψης) σε περίπτωση κερδοφορίας της εταιρίας

Μηχανολόγος / Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Η θέση είναι κατάλληλη για Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό που ενδιαφέρεται να αποκτήσει μια ολιστική εμπειρία σε μελέτη, κατασκευή και συντήρηση δημόσιων και ιδιωτικών/επενδυτικών έργων και να συμβάλλει ενεργά στην διαμόρφωση των διαδικασιών μιας αναπτυσσόμενης κατασκευαστικής εταιρείας. Θα αναφέρεται στον Τεχνικό Διευθυντή της εταιρείας.


Απαραίτητα προσόντα:

• Διπλωματούχος Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός AEΙ - ΤΕΙ
• Ελάχιστη προϋπηρεσία 1-3 έτη σε δημόσια έργα
• Άριστη γνώση βασικών εφαρμογών Η/Υ και CAD
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Γνώση προγραμμάτων οργάνωσης εργοταξίου
• Ικανότητες οργάνωσης και επικοινωνίας
• Αναλυτική σκέψη
Η γνώση σε εκτέλεση δημοσίων έργων (σύνταξη ΠΠΑΕ, αναλύσεις τιμών, επιμετρήσεις κ.λπ.) θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
• Γνώση Η/Μ εγκαταστάσεων είτε από κατασκευή ή μελέτη


Τα καθήκοντα της θέσης είναι:

• Ικανότητα επικοινωνίας, συνεργασίας και οργάνωσης
• Διενέργεια των τακτικών και έκτακτων προληπτικών συντηρήσεων στις Η/Μ εγκαταστάσεις του έργου
• Τήρηση πρωτοκόλλου, καταγραφή, ενημέρωση βάσης δεδομένων, άμεση αποκατάσταση και διεκπεραίωση των βλαβών
• Συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού και συνολικού συντονισμού των συμβολαίων της εταιρείας


Η εταιρεία παρέχει τα παρακάτω:

• Προοπτικές ανέλιξης σε μία ραγδαία αναπτυσσόμενη εταιρεία του χώρου
• Προοπτικές οργάνωσης και διοίκησης του τμήματος των συντηρήσεων της εταιρείας
• Εταιρικό τηλέφωνο
• Ανταγωνιστικό σταθερό μηνιαίο μισθό

• Εξάμηνη δοκιμαστική περίοδο

Δεν βρηκατε τη θεση που ψαχνετε; Συμπληρωστε μια ανοιχτη αιτηση