Κωδικας Δεοντολογιας

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της GDM Assets αφορά στις βασικές αρχές που τηρούνται από το σύνολο των προσωπικού και των διευθυντικών στελεχών της αλλά και των συνεργατών μας. Ως κοινωνικά υπεύθυνη Εταιρεία έχουμε αντιληφθεί ότι τόσο η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη πρέπει να διαπερνά το σύνολο των δραστηριοτήτων μας.

Έτσι έχουμε θέσει συγκεκριμένες αρχές που αφορούν στη διαφάνεια, την ποιότητα των υπηρεσιών μας, τη δυνατότητά μας να δημιουργούμε, να προασπιζόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα, να προστατεύουμε το περιβάλλον και να διαφυλάττουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά. Οι ηθικές μας αξίες αποτελούν τη βάση της λειτουργίας μας καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας μας που διακρίνεται από αίσθημα ευθύνης απέναντι στον άνθρωπο.

Διακήρυξη Πολιτική Κοινωνικής Υπευθυνότητας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας GDM Assets, στην ηλεκτρονική διεύθυνση social@gdmassets.gr ή όποιο άλλο email θέλετε.