Δημοσιο Εργο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΚΤΙΡΙΑ "ΦΑΡΟΣ & ΑΤΛΑΝΤΑΣ"

Η GDM Assets ανέλαβε και ολοκλήρωσε το έργο της ανακατασκευής των κτιρίων «Φάρος» και «Άτλαντας» του Υπουργείου, αναπλάθοντας χώρους γραφείων άνω των 15.000 τετραγωνικών μέτρων και δημιουργώντας το υπερσύγχρονο Κέντρο Αντιμετώπισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας. Το όλο έργο ολοκληρώθηκε σε 4 φάσεις.

Φαση Α

Διαμορφωση & Ανακαίνιση

  • Γραφεία Υπουργείου
  • Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων
Φαση Β

Επεκταση & Κατασκευή

  • Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
  • Κέντρο Ιχνηλάτησης & Ενημέρωσης COVID-19
Φαση Γ

Ανακατασκευη & Διαμορφωση

  • Ιατρείο
  • Κατασκευή Αμφιθεάτρου
  • Ανακατασκευή Κτιρίου "Φάρος"
Φαση Δ

Ανακατασκευη & Διαμορφωση

  • Κατασκευή Control Room
  • Ανακατασκευή Εσωτερικού Κτιρίου "Άτλαντας"

Φαση Α

• Γραφεία Υπουργείου
• Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων
Διαμόρφωση & Ανακαίνιση
Το έργο αφορούσε στην ανακατασκευή χώρων υφιστάμενου κτιρίου στη Λεωφόρο Κηφισίας 39, Μαρούσι, προκειμένου να εγκατασταθούν σε αυτό επιχειρησιακές υποδομές της Γ.Γ.Π.Π. ως επέκταση/συμπλήρωση των κεντρικών γραφείων της Υπηρεσίας και του ΕΣΚΕΔΙΚ.

Φαση Β

• Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
• Κέντρο Ιχνηλάτησης & Ενημέρωσης COVID-19
Επέκταση & Κατασκευή
Επέκταση και ενοποίηση επιχειρησιακών υποδομών της Πολιτικής Προστασίας και κατασκευή υποδομών αντιμετώπισης υγειονομικών κινδύνων - κέντρων ιχνηλάτησης και ενημέρωσης Covid-19.

Φαση Γ

• Ιατρείο
• Κατασκευή Αμφιθεάτρου
• Ανακατασκευή Κτιρίου "Φάρος"
Ανακατασκευή & Διαμόρφωση
Το έργο αφορούσε την ανακατασκευή και διαμόρφωση του ιατρείου Covid-19, όλων των χώρων υγειονομικών θεμάτων και Κέντρων Εκπαίδευσης Covid-19. Η GDM Assets ανέλαβε επίσης την κατασκευή του χώρου του Εθνικού Κέντρου Αντιμετώπισης Υγειονομικών Κινδύνων, του Κέντρου Πρόληψης και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, του Κέντρου Κρίσιμων Δομών και λοιπών υποδομών του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων εντός της Γ.Γ.Π.Π.

Φαση Δ

• Κατασκευή Control Room
• Ανακατασκευή Εσωτερικού Κτιρίου "Άτλαντας"
Ανακατασκευή & Διαμόρφωση
Το έργο αφορούσε κατασκευές για την επέκταση του Εθνικού Κέντρου Αντιμετώπισης Υγειονομικών Κινδύνων. Κατασκευάστηκαν οι εξής μονάδες:

• Εφοδιαστικής λειτουργίας και προμηθειών
• Επιδημιολογικής επιτήρησης Covid-19
• Μονάδες διαχείρισης εμβολίων
• Εμβολιασμού Covid-19
• Μονάδες φαρμακοεπαγρύπνισης